Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (115 KB)

Zarządzenie nr 8/2019 w sprawie organizacji  dni wolnych od zajęć dydaktycznycData dodania: 2019-10-09 10:57:26
Autor: Bożena Szymura


PDF (218 KB)

Zarządzenie nr 7/2019 w sprawie korzystania z posiłkówData dodania: 2019-10-09 10:55:30
Autor: Bożena Szymura


PDF (410 KB)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychData dodania: 2018-09-26 09:06:57
Autor: Bożena Szymura


PDF (231 KB)

Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycielData dodania: 2018-09-26 09:07:26
Autor: Bożena Szymura


PDF (219 KB)

Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybniku i opłat za korzystanie z posiłków w Szkole Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w RybnikuData dodania: 2018-09-10 09:19:01
Autor: Bożena Szymura


PDF (307 KB)

Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie ochrony danych osobowychData dodania: 2018-09-10 09:13:17
Autor: Bożena Szymura


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w szkoleData dodania: 2018-03-16 09:21:42
Autor: Bożena Szymura


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w przedszkoluData dodania: 2018-03-16 09:20:09
Autor: Bożena Szymura


PDF (92 KB)

Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie organizacji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018Data dodania: 2017-09-26 09:32:42
Autor: Bożena Szymura


PDF (68 KB)

Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnejData dodania: 2017-09-26 09:30:23
Autor: Bożena Szymura


PDF (137 KB)

Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie organizacji roku szkolnego 2017/2018Data dodania: 2017-09-26 09:28:01
Autor: Bożena Szymura


PDF (126 KB)

Zarządzenie nr 7/2017 sprawie inwentaryzacjiData dodania: 2017-09-26 09:26:47
Autor: Bożena Szymura


PDF (143 KB)

Zarządzenie nr 6/2017  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w RybnikuData dodania: 2017-09-26 09:25:18
Autor: Bożena Szymura


PDF (133 KB)

Zarządzenie nr 5 w sprawie godzin pracy Przedszkola nr 33Data dodania: 2017-08-29 16:07:45
Autor: Bożena Szymura


PDF (86 KB)

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie rekrutacji do szkołyData dodania: 2017-03-13 11:52:48
Autor: Bożena Szymura


PDF (86 KB)

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do przedszkolaData dodania: 2017-03-13 11:50:27
Autor: Bożena Szymura


PDF (109 KB)

Zarządzenie 2/2017 w sprawie zwrotu kosztów za okulary korygujące wzrok.Data dodania: 2017-02-28 09:21:25
Autor: Bożena Szymura


PDF (75 KB)

Zarządzenie 1/2017 w sprawie zawieszenia zajęćData dodania: 2017-02-28 09:24:49
Autor: Bożena Szymura


PDF (73 KB)

Uchylające zapisy „Polityki rachunkowości” obowiązującej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4Data dodania: 2016-12-05 14:29:03
Autor: Bożena Szymura


PDF (111 KB)

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie powołania zespołów spisowych ds. inwentaryzacjiData dodania: 2016-12-05 14:27:21
Autor: Bożena Szymura


PDF (96 KB)

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie organizacji dni wolnychData dodania: 2016-09-26 11:26:55
Autor: Bożena Szymura


PDF (82 KB)

Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie zmiany „Polityki bezpieczeństwa” i „Procedury kontroli dostępu"


PDF (91 KB)

Zarządzenie nr4/2016 w sprawie wprowadzenia „Procedury zarządzania ryzykiem”Data dodania: 2016-12-05 13:18:39
Autor: Bożena Szymura


PDF (77 KB)

Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie określenia zasad wyznaczania celów i zadań Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w RybnikuData dodania: 2016-12-05 13:17:05
Autor: Bożena Szymura


PDF (130 KB)

Zarządzenie nr 2/2016 komisja rekrutacyjna w szkoleData dodania: 2016-03-14 10:27:36
Autor: Bożena Szymura


PDF (129 KB)

Zarządzenie nr 1/2016 komisja rekrutacyjna w przedszkoluData dodania: 2016-03-14 10:26:24
Autor: Bożena Szymura


PDF (190 KB)

Zarządzenie nr 6/2015 w sprawie polityki rachunkowościData dodania: 2016-01-26 10:57:53
Autor: Bożena SzymuraData dodania: 2016-01-28 13:23:09
Autor: Bożena Szymura


PDF (117 KB)

Zarządzenie nr 4-2015 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznychData dodania: 2015-09-16 11:21:57
Autor: Bożena Szymura


PDF (171 KB)

Zarządzenie nr 3-2015 w sprawie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweData dodania: 2015-09-01 13:10:11
Autor: Bożena Szymura


PDF (129 KB)

Zarządzenie nr 2-2015 w sprawie komisji rekrutacyjnej w szkoleData dodania: 2015-09-01 13:08:06
Autor: Bożena Szymura


PDF (35 KB)

Zarządzenie nr 1-2015 w sprawie komisji rekrutacyjnej w przedszkoluData dodania: 2015-09-01 13:06:13
Autor: Bożena Szymura


PDF (164 KB)

Zarządzenie 9/2014 w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniówData dodania: 2014-10-02 10:25:53
Autor: Bożena Szymura


PDF (115 KB)

Zarządzenie 8/2014 w sprawie organizacji dni wolnych.Data dodania: 2014-09-24 09:34:17
Autor: Bożena Szymura


PDF (112 KB)

Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015Data dodania: 2014-09-01 12:54:32
Autor: Bożena Szymura


PDF (500 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie polityki rachunkowości.Data dodania: 2014-08-08 08:48:57
Autor: Bożena Szymura


PDF (25 KB)

Zarządzenie 5/2014 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


PDF (23 KB)

Zarządzenie 4/2014 kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnegoData dodania: 2014-04-14 10:13:05
Autor: Bożena SzymuraData dodania: 2014-02-27 08:35:25
Autor: Bożena Szymura


PDF (24 KB)

Zarządzenie 3/2014 terminy rekrutacji w przedszkoluData dodania: 2014-02-27 08:33:26
Autor: Bożena Szymura


PDF (31 KB)

Zarządzenie 2/2014 komisja rekrutacyjna szkołaData dodania: 2014-02-27 08:32:12
Autor: Bożena Szymura


PDF (31 KB)

Zarządzenie 1/2014 komisja rekrutacyjna przedszkoleData dodania: 2014-02-27 08:29:12
Autor: Bożena Szymura


PDF (26 KB)

Zarządzenie 1/2013 w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i działania składnicy aktData dodania: 2014-02-27 08:48:40
Autor: Bożena Szymura


PDF (28 KB)

Zarządzenie 2/2013 kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2014-02-27 08:50:36
Autor: Bożena Szymura


PDF (21 KB)

Zarządzenie 3/2013 w sprawie instrukcji kasowej


PDF (35 KB)

 Załącznik do zarządzenia 3/2013- Instrukcja kasowaData dodania: 2013-09-12 12:51:15
Autor: Bożena Szymura


PDF (20 KB)

Zarządzenie 4/2013 w sprawie pomocy pp     


PDF (39 KB)

 Załącznik do zarządzenia 4/2013- regulamin ppp   Data dodania: 2013-09-12 12:54:14
Autor: Bożena Szymura


PDF (43 KB)

Zarządzenie 5/2013 w sprawie organizacji roku szkolnego 2013/2014Data dodania: 2013-09-12 12:55:44
Autor: Bożena Szymura


PDF (22 KB)

Zarządzenie 6/2013 w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznychData dodania: 2013-09-25 13:25:58
Autor: Bożena Szymura