Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29

44-207 Rybnik

tel.324246429

adres e-mail: sekretariat_zsp4@op.pl;

adres strony: www.zsp4.miastorybnik.pl

dyrektor: Jarosław Salamon

wicedyrektor: Grażyna Zając

wicedyrektor: Monika Żabka

sekretarz szkoły: Adam Lindner

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku jest Alicja Wieczorek.
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: sekretariat_zsp4@op.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

NIP: 6423147794

REGON 241807204

Nr konta bankowego:24 1020 2472 0000 6702 0498 6974 (wydatki budżetowe)

                                   29 1020 2472 0000 6502 0498 6982 (dochody budżetowe, opłata za obiady)

                                   25 1020 2472 0000 6402 0498 7006 (dochody wydzielone)

 

w jego skład wchodzi:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybniku

REGON: 241807233

Szkoła Podstawowa nr 29 liczy 285 uczniów w 14 oddziałach

Przedszkole nr 33 w Rybniku

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Przedszkole liczy 99 wychowanków w 4 oddziałach przedszkolnych.

REGON: 241807227